اخبار ویژه بازنشستگان

 • تاریخ عقدنامه ازدواج فرزند از اول فروردین ۹۸ محاسبه می شود
  تاریخ عقدنامه ازدواج فرزند از اول فروردین ۹۸ محاسبه می شود
 • سوم خرداد؛ آغاز ثبت نام اینترنتی تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری
  سوم خرداد؛ آغاز ثبت نام اینترنتی تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری
 • راه اندازی مرکز ارتباط با ذی نفعان و حمایت از استارت آپ های اجتماعی
  راه اندازی مرکز ارتباط با ذی نفعان و حمایت از استارت آپ های اجتماعی
 • حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری امروز واریز می شود
  حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری امروز واریز می شود
 • وبینار "برآورد بار مالی ایجاد کف حمایت اجتماعی در ایران" 29 اردیبهشت برگزار می شود
  وبینار "برآورد بار مالی ایجاد کف حمایت اجتماعی در ایران" 29 اردیبهشت برگزار می شود
 • از ابتدای خرداد 99 اجرایی می شود: پرداخت کمک هزینه وسایل توانبخشی بازنشستگان کشوری از طریق بیمه آتیه سازان
  از ابتدای خرداد 99 اجرایی می شود: پرداخت کمک هزینه وسایل توانبخشی بازنشستگان کشوری از طریق بیمه آتیه سازان
 • مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری: برنامه افزایش تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری نهایی شد
  مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری: برنامه افزایش تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری نهایی شد
Loading

خدمات بازنشستگان

خدمات رفاهی و آموزشی بازنشستگان

سلامت، تندرستی و پیشگیری